166073 Bourotte, Auguste, 1853 Brüssel - 1940 unbek., war ans. in Brüssel