169680 Bachmann, Karl Otto, 1915 Luzern - 1996 Ascona