235466 Dethleffs-Edelmann, Fridel, 1899 Hagsfeld/Karlsruhe - 1982 Isny